Tuesday, 3 January 2012

Small-Scale Enterprises (SSE) / Industri Berskala Kecil

Saiz unit industri di negara membangun telah memegang sesuatu daya tarikan untuk ahli-ahli ekonomi. dari segi perspektif teori yang berbeza, perusahaan-perusahaan kecil telah dilihat sebagai suatu alternatif iaitu:
  • pengguna utama teknologi yang bersesuaian dan pengeluar bagi produk-produk tertentu
  • berinsentifkan tenaga buruh yang cekap bagi dana pelaburan yang terhad
  • satu titik permulaan bagi keusahawanan untuk memulakan perniagaan
  • mekanisme untuk menghasilkan pengkhususan produk pengeluaran dan produk sampingan kepada ekonomi
    
Small-Scale Enterprises (SSE)
Kebanyakan takrifan SSE memberi tumpuan kepada bilangan pekerja-pekerja yang bekerja dalam sesuatu perusahaan. Antara alasan yang jelas mengapa SSE di kebanyakan negara-negara membangun menjadi perhatian dari negara-negara lain kerana kebanyakan kes, mereka menyediakan  sebahagian besar pekerjaan dalam sektor pembuatan. Walaupun produktiviti tenaga kerja mereka rendah, SSE juga sebahagian penyumbang kepada pembuatan nilai tambah kepada sesebuah negara di samping dapat memberi peluang pekerjaan kepada penduduk terutama penduduk di kawasan luar bandar dalam meningkatkan taraf hidup yang lebih sempurna.

SSE sangat penting dalam pembangunan ekonomi kerana bermula dengan sebuah perniagaan yang kecil, ia mampu berkembang sehingga menjadi sebuah empangan perniagaan yang besar atau sektor perindustrian. Tambahan lagi, SSE sebagai industri penghubung dan pelengkap kepada industri berskala besar khususnya yang dimiliki oleh firma antarabangsa yang beroperasi di negara ini. Pertumbuhan pesat ekonomi negara pada masa ini memerlukan lebih bnayak vendor yang bertindak sebagai pembekal dan pengedar kepada produk industri berskala besar.

Rantaian SSE dengan firma besar telah dipraktikkan dengan meluas di negara-negara seperti Jepun, Korea, dan Taiwan khususnya dalam sektor elektrik dan elektronik. Di Thailand rantaian SSE tertumpu kepada sektor tekstil. Manakala di negara membangun seperti Malaysia tertumpu kepada industri automotif di samping sektor  elektrik dan elektronik.


Selain itu, pemindahan teknologi dari syarikat gergasi yang ada di kebanyakan negara juga berlaku melalui SSE. Pemindahan teknologi ini amat diperlukan untuk menjana produk pengeluaran terkini agar mampu berdaya saing dan dapat memenuhi citarasa pengguna ke tahap yang maksimun.

No comments:

Post a Comment